اسپانسری والدین و پدربزرگ و مادربزرگ در کانادا

اسپانسری والدین

اسپانسری والدین و مادربزرگ ها و مادربزرگ ها

(Sponsor your parents and grandparents)

اسپانسری والدین

حمایت از والدین و مادربزرگ ها و مادربزرگ ها: در مورد روند
1. در مورد روند
2. بررسی کنید آیا واجد شرایط هستید یا خیر
3. چه کسی می توانید حمایت مالی کنید
4. علاقه به فرم حمایت مالی ارسال کنید
5. دریابید که آیا دعوت شده اید درخواست دهید
6. نحوه اعمال
7. بعد از درخواست
8- برای ورود آماده شوید
هزینه
حمایت از والدین یا مادربزرگ و مادربزرگ: از 1.040 دلار

زمان پردازش ؟
20 تا 24 ماه

زمان پردازش برنامه را بررسی کنید

اشخاصی که شما حمایت مالی می کنید ممکن است نیاز به ارائه بیومتریک پس از درخواست داشته باشند. این زمان پردازش شامل زمان مورد نیاز برای ارائه بیومتریک آنها است.

به زودی جزئیات برنامه والدین و مادربزرگها به زودی منتشر می شود
درباره روند
اگر علاقه به فرم حمایت مالی دارید و از شما دعوت شده است که درخواست کاملی را ارائه دهید ، می توانید از والدین و مادربزرگ و مادربزرگ و مادربزرگ و مادربزرگ خود حمایت مالی کنید تا ساکن دائم کانادا شوید.

اگر این کار را انجام دهید ، باید:

از آنها و وابستگان آنها حمایت مالی کنید
اطمینان حاصل کنید که آنها نیازی به کمک های اجتماعی دولت ندارند

چه کسی واجد شرایط حمایت از والدین یا مادربزرگ و مادر بزرگ است
دریابید که آیا نیازهای درآمد را برآورده می کنید یا خیر
قبل از درخواست ، دریابید که چه مقدار پول برای حمایت از والدین و مادربزرگ و مادربزرگ خود نیاز دارید. باید ثابت کنید که این درآمد را در برنامه خود دارید.

اگر می توانید از والدین و مادربزرگ و مادربزرگ و مادربزرگ خود حمایت مالی کنید:

شما حداقل 18 سال دارید
شما در کانادا زندگی می کنید
شما یک شهروند کانادایی ، اقامت دائم کانادا یا شخصی که طبق قانون هند کانادا به عنوان هندی در کانادا ثبت نام کرده اید ، هستید
شما پول کافی برای حمایت از افرادی که می خواهید حمایت مالی کنید ، دارید
برای نشان دادن اینکه به اندازه کافی دارید ، باید اثبات درآمد خود را ارائه دهید.
اگر خارج از کبک زندگی می کنید
برای تبدیل شدن به یک اسپانسر ، باید قول بدهید که از نظر مالی از افرادی که برای آنها حمایت مالی می کنید ، مراقبت کنید. ما این قول را یک تعهد می نامیم.

تعهد شما را متعهد می کند که:

20 سال با حمایت مالی از اعضای خانواده حمایت شده خود شروع کنید ، از زمانی که آنها ساکن دائم می شوند
بازپرداخت هرگونه کمک اجتماعی استان (پول دولت) اعضای خانواده حمایت شده شما در این مدت دریافت می کنند
همچنین ، شما و اعضای خانواده حمایت شده شما باید در طول مدت تعهد با برخی مسئولیت ها موافقت کنید. ما این را توافق نامه حمایت مالی می نامیم.

توافق نامه حمایت مالی به این معنی است که:

شما نیازهای اصلی اعضای خانواده حمایت شده خود را تأمین خواهید کرد
شخصی که شما حمایت مالی می کنید تمام تلاش خود را برای حمایت از خود و اعضای خانواده خود انجام خواهد داد
هنگامی که درخواست می کنید ، باید یک فرم را تکمیل و امضا کنید که شامل تعهدنامه و توافق نامه حمایت مالی است.

اگر در کبک زندگی می کنید
شما باید پس از تأیید شما به عنوان یک حامی ، الزامات حمایت مالی مهاجرت از کبک را رعایت کنید. وزارت كبك مسئول مهاجرت درآمد شما را ارزیابی می كند.

شما همچنین باید با استان کبک تعهدی را امضا کنید.

چه کسی نمی تواند یک والد یا مادربزرگ را حمایت مالی کند
شما نمی توانید والدین و مادربزرگ و مادربزرگ و مادربزرگ خود را حمایت مالی کنید اگر:

شما کمتر از 18 سال سن دارید
شما وقتی می خواهید برای حمایت از والدین و پدربزرگ و مادربزرگتان یا وقتی والدین و پدربزرگ و مادربزرگ شما اقامت دائم می شوند در کانادا زندگی نخواهید کرد
آدرس اصلی مسکونی شما هنگام ارسال درخواست شما باید در کانادا باشد و تا زمانی که ما تصمیم خود را در مورد درخواست شما نگیریم.
شما شهروند کانادایی ، مقیم دائم کانادا یا شخصی که در قانون هندی کانادا به عنوان هندی در کانادا ثبت نام کرده اید نیست
شما مقیم موقت هستید ، یعنی شما در کانادا برای ویزا یا اجازه بازدید ، تحصیل یا کار می کنید
درخواست اقامت دائم شما هنوز در جریان است
شما باید در زمان ارائه درخواست حمایت مالی ، اقامت دائم داشته باشید.
اثبات درآمد شما نشان می دهد که پول کافی برای حمایت از افرادی که می خواهید حمایت مالی کنید ندارید
اگر شما:

در زندان ، زندان و یا زندان به سر می برند
بازپرداخت نکرد:
وام مهاجرت
یک پیوند عملکرد
پرداخت کمک های خانوادگی به حکم دادگاه مانند نفقه یا حمایت از کودک
هنگامی که توافق نامه حمایت مالی را برای حمایت مالی از شخص دیگری در گذشته انجام دادید ، پشتیبانی مالی را که شما با آن موافقت کرده اید ، انجام ندادید.
ورشکستگی اعلام شد و مرخص نمی شود
دریافت کمک های اجتماعی به غیر از معلولیت
به جرم جنایتی خشونت آمیز ، هرگونه جرم علیه اقوام یا هرگونه جرم جنسی در داخل یا خارج از کانادا محکوم شدند
نمی توانید به طور قانونی در کانادا بمانید و باید کشور را ترک کنید زیرا دستور حذف را دریافت کردید
ممکن است دلایل دیگری وجود داشته باشد که باعث می شود شما از حمایت مالی والدین و مادربزرگ و مادربزرگ خود خودداری کنید. اگر تشخیص دهیم که شما واجد شرایط حمایت مالی نیستید ، ما به شما می گوییم چرا.

پاورقی
پاورقی *
اگر در کبک زندگی می کنید قابل استفاده نیست. الزامات حمایت مالی مهاجرت از کبک را ببینید.

چه کسی می توانید حمایت مالی کنید
شما می توانید والدین و مادربزرگ و مادربزرگ و مادربزرگ خود را ، که مربوط به خون یا فرزندخوانی هستند ، حمایت مالی کنید.

در صورت طلاق یا جدایی ، می توانید از همسران والدین و پدربزرگ و مادربزرگتان یا شرکای همجنسگرا یا متدین استفاده کنید.

در برنامه ، شما فقط می توانید برادران و خواهران خود یا نیمی از برادران و خواهران خود را درصورتیکه آنها به عنوان فرزندان وابسته شناخته شوند ، درج کنید.

شما می توانید بیش از 1 شخص یا زوج را تأمین کنید در صورت برآوردن نیازهای درآمد برای همه افرادی که حمایت مالی می کنید و وابستگان آنها (همسر ، شریک زندگی و فرزندان).

افرادی که شما حمایت مالی می کنید نیز باید واجد شرایط باشند
برای نشان دادن شرایط واجد شرایط بودن ، والدین و مادربزرگ ها و مادربزرگ ها و وابستگان آنها باید:

تمام فرم ها و اسناد مورد نیاز با درخواست آنها
هر گونه اطلاعات اضافی که در طول پردازش درخواست می کنیم ، از جمله:
امتحانات پزشکی
گواهی های پلیس
بیومتریک
نمونه هایی از چه کسی می توانید حمایت مالی کنید
برای درک بهتر چه کسی می توانید حمایت مالی کنید ، به مثالهای زیر مراجعه کنید.

مثال 1: حمایت از مادر و پدر ، به عنوان یک زن و شوهر
شما می توانید والدین خود را به عنوان یک زن و شوهر حمایت مالی کنید. در صورت درخواست ، یکی از آنها (یا مادر شما یا پدر شما) به عنوان متقاضی اصلی معرفی می شوند ، به عنوان متقاضی اصلی. دیگری به عنوان وابسته تعیین می شود.

اگر مادر خود را به عنوان متقاضی اصلی تعیین کنید ، پدر شما وابسته خواهد بود.
اگر پدر خود را به عنوان متقاضی اصلی تعیین کنید ، مادر شما وابسته خواهد بود.
اگر برادر یا خواهر دارید ، می توانید فقط درصورتی که فرزندان وابسته باشند ، آنها را در برنامه قرار دهید. اگر آنها بزرگتر از محدوده سنی هستند یا همه شرایط را برآورده نمی کنند ، نمی توانند به عنوان فرزندان وابسته به برنامه والدین شما اضافه شوند. آنها باید به تنهایی به کانادا مهاجرت کنند.

مثال 2: حمایت از پدر ، مادر قدم و فرزندشان
شما می توانید از پدر ، همسر و فرزندشان (برادر ناتنی خود) حمایت مالی کنید. در هنگام درخواست ، پدر شما باید متقاضی اصلی باشد ، به نام متقاضی اصلی ، زیرا او به شما مربوط است. مادر قدم شما نمی تواند متقاضی اصلی باشد. او به عنوان وابسته پدر شما ذکر می شود. برادر پدری شما تنها در صورت واجد شرایط بودن به عنوان فرزند وابسته ، می تواند به عنوان وابسته اضافه شود.

مثال 3: حمایت از مادربزرگ و مادربزرگ ، مادر و پدر قدم شما
در این شرایط ، شما باید 2 درخواست حمایت مالی جداگانه ارائه دهید: 1 در هر زوج.

بنا به درخواست مادربزرگ و مادربزرگتان ، یکی از آنها (یا مادربزرگ شما یا پدربزرگ شما) به عنوان متقاضی اصلی به عنوان متقاضی اصلی معرفی می شوند. دیگری به عنوان وابسته تعیین می شود.

اگر مادربزرگ خود را به عنوان متقاضی اصلی تعیین کنید ، پدر بزرگ شما وابسته خواهد بود.
اگر پدربزرگ خود را به عنوان متقاضی اصلی تعیین کنید ، مادربزرگ شما وابسته خواهد بود.
به درخواست مادر ، مادر شما باید متقاضی اصلی باشد ، زیرا او به شما مربوط است. شریک زندگی او نمی تواند متقاضی اصلی باشد. او به عنوان وابسته مادر شما ذکر می شود.

چه کسی نمی توانید حمایت مالی کنید
شما نمی توانید حمایت مالی کنید:

والدین و پدربزرگ و مادربزرگ همسرتان (دامادهای شما)
با این حال ، شما می توانید در برنامه های قانونی خود مشترک باشید.
کسی که برای کانادا غیرقابل قبول است
این بدان معنی است که اجازه ندارند به کانادا بیایند.
پیمایش اسناد

علاقه به حمایت از فرم 2019 در حال حاضر بسته شده است
اولین قدم برای حمایت از والدین یا پدربزرگ و مادربزرگ و مادربزرگ خود ، پر کردن علاقه به فرم حمایت مالی است.

قبلاً علاقه کافی برای دریافت فرم های اسپانسر دریافت کرده ایم. هم اکنون فرم بسته است.

فرم علاقه به اسپانسر برای مدت زمان محدود در 28 ژانویه 2019 از این صفحه در دسترس بود.

اگر با موفقیت فرم فرم حامی را ارسال کردید
پس از موفقیت با موفقیت فرم حامی را ارسال کردید ، صفحه ای را با شماره تأیید خود مشاهده کردید. این شماره را برای سوابق خود نگه دارید. می توانید بعداً از آن استفاده کنید تا بررسی کنید آیا دعوت شده اید درخواست دهید یا خیر.

ما همچنین برای تأیید اینکه فرم شما را دریافت کرده ایم ، برای شما ایمیل ارسال کرده ایم.

شما نمی توانید بعد از ارسال آن ، علاقه به فرم حمایت را اصلاح کنید. اگر به دلیل علاقه به فرم حمایت مالی اشتباهی مرتکب شده اید ، بدانید که چگونه یک اشتباه را اصلاح کنید یا اطلاعات خود را به روز کنید.

دعوت نامه برای ارسال یک برنامه کامل
ما حامیان بالقوه را برای ارسال یک برنامه کامل به همان ترتیبی که علاقه به فرم های حامی دریافت کرده ایم دعوت می کنیم.

بعد از بررسی موارد ارسالی و حذف نسخه های تکراری ، دعوت نامه ها را شروع خواهیم کرد.

برای اطلاع از اینکه آیا دعوت شده اید درخواست کنید ، از شماره تأییدیه خود استفاده کنید.

ما حامیان احتمالی را از طریق ایمیل دعوت می کنیم. برای اطمینان از اینکه ایمیل ما را از دست ندهید:

با توجه به علاقه به فرم حمایت مالی ، همان اکانت ایمیلی را که استفاده کرده اید ، بررسی کنید.
پوشه نامه های ناخواسته را بررسی کنید تا ایمیل موجود در آنجا را ببینید.
اگر آدرس ایمیل شما تغییر کرده است به ما اطلاع دهید.
اگر با موفقیت علاقه مند به فرم حمایت مالی کردید و در سال 2019 دعوت نشده اید ، ما اطلاعات ارسال و تماس شما را حفظ خواهیم کرد. اطمینان حاصل کنید که آدرس ایمیل خود را به روز نگه دارید.

اگر علاقه ای به فرم حمایت مالی ارائه ندادید
در صورت نیاز به اسپانسرهای احتمالی ، ممکن است در 2019 دوباره علاقه به فرم حمایت را باز کنیم.

اگر دوباره فرم را باز کنیم ، آن را در این صفحه وب و در صفحه خود اعلام خواهیم کرد:

حساب توییتر
صفحه فیس بوک
اگر دوست دارید والدین و پدربزرگ و مادربزرگتان به کانادا بیایند ، ویزای فوق العاده گزینه دیگری است. والدین و مادربزرگ و مادربزرگ شما ممکن است واجد شرایط ویزای فوق العاده برای اقامت در کانادا به مدت 2 سال بصورت همزمان باشند.

از والدین و مادربزرگ و مادربزرگ و مادربزرگ خود حمایت مالی کنید: آیا از شما دعوت شده است درخواست دهید یا خیر
اولین قدم برای جذب اسپانسر ، ارسال علاقه آنلاین به فرم حمایت مالی است. اگر این فرم را در سال 2019 ارسال نکردید ، فرصتی خواهید داشت که علاقه خود را بعداً به حمایت از والدین و مادربزرگ ها و مادربزرگ ها نشان دهید.

روند درخواست 2019 – بسته است
در تاریخ 24 آوریل 2019 ، از حامیان مالی بالقوه برای ارائه یک برنامه کامل دعوت کردیم. ما شماره تأیید آنها را در این صفحه قرار دادیم ، اما آنها را یک بار مهلت اعمال درخواست مصوب در تاریخ 28 ژوئن 2019 حذف کردیم.

2020 روند درخواست
ما اطلاعات مربوط به روند 2020 را ارسال خواهیم کرد و به محض دسترسی ، آن را در فیس بوک و توییتر اعلام خواهیم کرد. قبل از آن ، لطفاً توجه داشته باشید که مرکز پشتیبانی مشتری و تیم رسانه های اجتماعی ما نمی توانند تاریخ افتتاح را به شما بگویند.

پیمایش اسناد

چگونه درخواست شود
اگر از شما دعوت شده است برای حمایت از والدین و مادربزرگ و مادربزرگ و مادربزرگ خود درخواست کنید ، 2 برنامه وجود دارد:

شما باید متقاضی شوید تا یک حامی مالی شوید.
والدین یا پدربزرگ و مادربزرگ شما باید برای اقامت دائم درخواست کنند.
هر دو حمایت و برنامه های اقامت دائم را همزمان بفرستید.

ما باید بسته درخواست شما 60 روز از تاریخ دعوت شما را دریافت کنیم. مهلت مشخص شده در دعوت شما برای درخواست اعلام شده است.

برای حمایت از والدین و پدربزرگ و مادربزرگتان 6 مرحله وجود دارد.

1. علاقه به فرم حمایت مالی ارسال کنید
اولین قدم برای حمایت از والدین یا پدربزرگ و مادربزرگ و مادربزرگ خود ، پر کردن علاقه به فرم حمایت مالی است. در ابتدای سال برای مدت محدود در دسترس است.

بعد از بسته شدن فرم ، ما ارسال ها را مرور می کنیم و نسخه های تکراری را حذف می کنیم.

2. دعوت نامه ای برای ارسال یک برنامه کامل دریافت کنید
از حامیان مالی بالقوه دعوت می کنیم تا یک برنامه کامل را به همان ترتیبی که علاقه به فرم های اسپانسر آنلاین دریافت می کنیم ، ارسال کنند.

3. بسته برنامه را دریافت کنید
برای جلوگیری از استفاده از فرم های منسوخ ، قبل از دعوت به منظور ارائه یک برنامه کامل ، برنامه خود را آماده نکنید.

بسته برنامه شامل موارد زیر است:

لیست چک اسناد برای شما و افرادی که می خواهید حمایت مالی کنید
شما و افرادی را که می خواهید حمایت مالی کنید ، تشکیل می دهد
راهنمای راهنمایی برای کمک به شما و اعضای خانواده تان در پر کردن فرم ها به درستی
قبل از تکمیل فرم درخواست ، راهنما را با دقت بخوانید. هزینه درخواست حمایت مالی برای پردازش فرم شما قابل استرداد نیست.

اطمینان حاصل کنید:

شما واجد شرایط حمایت مالی قبل از درخواست هستید
شما لیست تمام اعضای خانواده خود را
تمام اطلاعات مربوط به برنامه شما صحیح است
برنامه شما کامل است
اگر در کبک زندگی می کنید ، مراحلی را که برای حمایت از والدین و مادربزرگ ها و مادربزرگ های خود در کبک انجام دهید ، بیابید.

به والدین و پدربزرگ و مادربزرگ و مادربزرگ خود در برنامه خود کمک می کنید؟
اگر شما می خواهید:

برنامه والدین و مادربزرگ ها را برای آنها آماده کنید.
این بدان معنی است که شما به عنوان نماینده آنها عمل می کنید
وضعیت برنامه آنها را بررسی کنید
شما باید درخواست کنید و فرم های مناسب را با درخواست خود ارائه دهید.

دریابید که چگونه به عنوان نماینده عمل کنید یا به اطلاعات اعضای خانواده خود دسترسی پیدا کنید.

4- هزینه درخواست خود را پرداخت کنید
در بیشتر موارد ، هزینه های شما شامل می شود:

هزینه های پردازش برای شما ، افرادی که از آنها حمایت مالی می کنید و وابستگان آنها
حق هزینه اقامت دائم
هزینه بیومتریک
باید هزینه های خود را بصورت آنلاین پرداخت کنید.

هزینه بیومتریک
در بیشتر موارد ، هنگام ارسال درخواست خود باید هزینه بیومتریک بپردازید. در غیر این صورت ممکن است دچار تاخیر شوید. هزینه بیومتریک هزینه جمع آوری اثر انگشت و یک عکس دیجیتال را در بر می گیرد.

هزینه شخص ثالث
بسته به وضعیت شما ، ممکن است نیاز به پرداخت هزینه های شخص ثالث برای:

معاینه پزشکی شما
گواهی پلیس
راهنمای دستورالعمل می تواند به شما کمک کند تا بفهمید که کدام هزینه برای شما اعمال می شود و نحوه پرداخت آنها را به شما نشان می دهد.

5- درخواست خود را ارسال کنید
ما باید ظرف 60 روز درخواست کامل شما را دریافت کنیم مهلت در دعوت شما مشخص شده است.

دستورالعمل های پستی در راهنمای برنامه هستند.

در صورت تمایل ، می توانید از خدمات پیک برای ارسال درخواست خود استفاده کنید. خدمات پیک به شما در پیگیری برنامه کمک می کند. همچنین می توانید از نامه های معمولی استفاده کنید.

دریابید که پردازش درخواست شما چقدر طول خواهد کشید.

اگر شما:

ناقص است
هزینه های موجود نیست
از شما دعوت نشده است که یک برنامه کامل ارائه دهید
ما آن را در مهلت مقرر در دعوت شما دریافت نکردیم
6. اطلاعات اضافی در طول پردازش برای ما ارسال کنید
در حین پردازش ، از شخصی که حمایت مالی می کنید درخواست خواهیم کرد تا موارد زیر را ارائه دهد:

بیومتریک
وقتی هزینه بیومتریک پرداخت می شود ، ما به اعضای خانواده شما نامه ای برای شما ارسال می کنیم تا از آنها بخواهند که بیومتریک خود را ارائه دهند.
اعضای خانواده شما باید این نامه را هنگام ارائه بیومتریک خود نشان دهند.
آنها 30 روز فرصت دارند تا بیومتریک خود را به صورت حضوری در نزدیکترین نقطه مجموعه خود ارائه دهند.
امتحانات پزشکی
گواهی های پلیس
لازم نیست هنگام درخواست ، گواهی نامه های پلیس را وارد کنید. بعداً در این مرحله از شما درخواست خواهیم کرد.
برای افرادی که حمایت مالی می کنند و هر یک از اعضای خانواده 18 یا بالاتر (که قبلاً شهروند کانادایی یا مقیم دائم نیست) به یک گواهی پلیس نیاز دارید.
گواهینامه های پلیس به طور کلی از تاریخ صدور آن به مدت 1 سال معتبر هستند.
بسته به زمان پردازش ، ممکن است گواهی های جدیدی را از شما بخواهیم.
ما دستورالعمل هایی را برای شما ارسال خواهیم کرد و به اعضای خانواده خود اطلاع خواهیم داد که چقدر وقت دارند که این اطلاعات را برای ما ارسال کنند.

شما باید از هرگونه تغییر در شرایط ، مانند موارد زیر بگویید:

تولد یا فرزندآوری فرزندان
ازدواج یا طلاق
مرگ متقاضی یا وابسته
پیمایش اسناد

حمایت از والدین و مادربزرگ ها و مادربزرگ ها: پس از درخواست
زمان پردازش ؟
20 تا 24 ماه

زمان پردازش برنامه را بررسی کنید

اشخاصی که شما حمایت مالی می کنید ممکن است نیاز به ارائه بیومتریک پس از درخواست داشته باشند. این زمان پردازش شامل زمان مورد نیاز برای ارائه بیومتریک آنها است.

در این صفحه
نحوه پردازش درخواست شما
برنامه خود را پیگیری و به روز کنید
نحوه پردازش درخواست شما
ما درخواست حمایت مالی شما را بررسی خواهیم کرد و اگر:

ناقص است
هزینه های موجود نیست
از شما دعوت نشده است که یک برنامه کامل ارائه دهید
ما آن را در مهلت مقرر در دعوت شما دریافت نکردیم
اگر شروع به پردازش درخواست شما کنیم ،

برای شما ارسال می کند:
شماره درخواست
تصدیق رسید
صلاحیت خود را به عنوان یک حامی ارزیابی کنید
ارزیابی کنید آیا شخصی که از آن حمایت مالی می کنید واجد شرایط اقامت دائم است یا خیر
اگر ما شما را به عنوان یک حامی امتناع کنیم
اگر ما شما را به عنوان یک ضامن امتناع کنیم ، می توانید ما را در ادامه روند درخواست درخواست اقامت دائم برای اعضای خانواده خود قرار دهید.

اگر تصمیم به برداشتن درخواست خود گرفتید ، مبلغ حمایت مالی CAN 75 دلار را پس نمی گیرید. تمام هزینه های دیگر را پس خواهید گرفت.
اگر می خواهید ما به پردازش ادامه دهیم ، هیچ هزینه ای پس نمی گیرید.
اگر به عنوان یک حامی تأیید شوید
ما صلاحیت شخص (بازدید کنندگان) شما را که می خواهید حمایت مالی کنید ، ارزیابی خواهیم کرد.

والدین و پدربزرگ و مادربزرگ شما می توانند درخواست خود را به حساب آنلاین خود پیوند دهند
وقتی پردازش برنامه اعضای خانواده شما را شروع می کنیم ، نامه ای را با شماره درخواست آنها ارسال می کنیم.

چه وقت نامه ام را می گیرم؟
گرفتن این نامه ممکن است چندین هفته یا حتی چند ماه طول بکشد. متأسفانه ، ما نمی توانیم زمان دقیقی بدهیم زیرا هر پرونده متفاوت است. نمایندگان تلفنی و رسانه های اجتماعی ما نیز نمی توانند تاریخ دریافت نامه را به شما بگویند.

پس از دریافت این نامه ، متقاضی اصلی می تواند درخواست خود را به حساب آنلاین خود پیوند دهد. به این ترتیب ، آنها می توانند با ما به سرعت و ایمن ارتباط برقرار کرده و به روزرسانی ها و پیام های مربوط به برنامه خود را بصورت آنلاین دریافت کنند.

نحوه ایجاد یک حساب آنلاین و پیوند یک برنامه را بیابید.

شما اگر حامی پرونده اعضای خانواده خود هستید و به عنوان نماینده آنها تعیین شده اید ، می توانید درخواست آنها را برای آنها پیوند دهید.

سؤالات برتر در مورد پیوند برنامه خود را مشاهده کنید.

افرادی که حمایت مالی می کنید باید اسناد اضافی مورد نیاز ما را برای ما ارسال کنند.
در حین پردازش ، ما از اشخاصی که حمایت مالی می کنید درخواست خواهیم کرد که موارد خود را ارائه دهند:

بیومتریک
وقتی هزینه بیومتریک پرداخت می شود ، ما به اعضای خانواده شما نامه ای برای شما ارسال می کنیم تا از آنها بخواهند که بیومتریک خود را ارائه دهند.
اعضای خانواده شما باید این نامه را هنگام ارائه بیومتریک خود نشان دهند.
آنها 30 روز فرصت دارند تا بیومتریک خود را به صورت حضوری در نزدیکترین نقطه مجموعه خود ارائه دهند.
امتحانات پزشکی
گواهی های پلیس
ما دستورالعمل هایی را برای شما ارسال خواهیم کرد و به اعضای خانواده خود اطلاع خواهیم داد که چقدر وقت دارند که این اطلاعات را برای ما ارسال کنند.

شما باید از هرگونه تغییر در شرایط ، مانند موارد زیر بگویید:

تولد یا فرزندآوری فرزندان
ازدواج یا طلاق
مرگ متقاضی یا وابسته
اگر در کبک زندگی می کنید

شما قبل از ارزیابی صلاحیت اعضای خانواده خود باید مراحل زیر را انجام دهید:

شخصی که حامی آن هستید باید فرم Demande de sélection دائم – Catégorie du regroupement خانوادگی (برنامه انتخاب دائم – کلاس اتحاد خانواده) را تکمیل و امضا کند و فوراً به شما برگرداند.
شما باید این فرم را با درخواست متقاضی خود به دولت کبک ضمیمه کنید.
اگر دولت کبک درخواست تعهد شما را تأیید کند ، آنها اطلاعاتی را که ما برای پردازش درخواست اقامت دائم والدین و مادربزرگ و مادربزرگ و مادربزرگ و مادربزرگ و مادربزرگ و مادربزرگ و مادربزرگ و مادربزرگ شما به ما ارسال می کنند ، برای ما ارسال می کنند.

در صورت تأیید درخواست اقامت دائم والدین و پدربزرگ و مادربزرگ شما
برای اتمام رسیدگی به درخواست آنها ، والدین و مادربزرگ ها و مادران و مادران وابسته به آنها که با آنها به کانادا مهاجرت می کنند ، باید برای ما ارسال کنند:

گذرنامه های آنها یا عکس های گذرنامه های آنها (ما به شما اطلاع می دهیم که کدام یک را باید ارسال کنند)
2 عکس
در صورتی که قبلاً آنرا برای ما ارسال نکرده اید ، دریافت حق اقامت دائم را دریافت کنید.
ما به آنها اطلاع خواهیم داد که این اطلاعات را از کجا می توانند ارسال کنند. وقتی این برنامه را گرفتیم و پردازش برنامه آنها را تمام کردیم ، آنها را برای آنها ارسال خواهیم کرد:

سندی که تأیید کرده است که مقیم دائم کانادا شوند
ما این سند را تأیید اقامت دائم (COPR) می نامیم.
در صورت لزوم ویزای اقامت دائم
اگر افرادی که حمایت مالی می کنید از کشورهایی هستند که شهروندان آنها برای سفر به کانادا به ویزا نیاز دارند ، ما در گذرنامه آنها به آنها ویزای اقامت دائم می دهیم. ما این کار را انجام خواهیم داد حتی اگر آنها در حال حاضر در کانادا باشند.
تاریخ انقضا را در ویزای اقامت دائم و COPR بررسی کنید.

افرادی که از آنها حمایت مالی می کنید ، باید COPR و ویزای اقامت دائم خود را (در صورت صدور مجوز از آنها) به مأمور خدمات مرزی یا مأمور مهاجرت در کانادا قبل از انقضای مدارکشان نشان دهند.

درباره نحوه آماده شدن اعضای خانواده خود برای ورود اطلاعات بیشتر کسب کنید.

اگر ما از درخواست اقامت دائم والدین و مادربزرگ ها خودداری کنیم
اگر از درخواست اقامت دائم آنها خودداری کنیم ، به شما اطلاع خواهیم داد:

چرا از آن امتناع کردیم
نحوه تجدیدنظر در تصمیم
برنامه خود را پیگیری و به روز کنید
در حین پردازش ، برنامه خود را پیگیری کنید و مطمئن شوید که به روز شده است:

بررسی وضعیت برنامه شما
در صورت لزوم آدرس یا سایر اطلاعات خود را به روز کنید
در صورت لزوم ، نماینده خود را اضافه یا تغییر دهید یا به اطلاعات خانواده خود دسترسی پیدا کنید
در صورت تمایل درخواست خود را پس بگیرید
پرداخت حق هزینه اقامت دائم یا درخواست بازپرداخت
وضعیت برنامه خود را بررسی کنید
برای حامیان مالی
حامیان مالی می توانند با استفاده از ابزار آنلاین ما وضعیت برنامه خود را بررسی کنند. این کار را می توانید بعد از شروع به کار کردن برنامه خود انجام دهید و نامه ای را با شماره درخواست خود برای شما ارسال کنیم. این همچنین می تواند چندین هفته یا حتی ماه طول بکشد. متأسفانه ، ما نمی توانیم زمان دقیقی بدهیم زیرا هر پرونده متفاوت است.

نمایندگان تلفنی و رسانه های اجتماعی ما نیز نمی توانند تاریخ دریافت نامه با شماره درخواست خود را به شما بگویند. آنها این اطلاعات را ندارند.

به عنوان حامی ، اگر می خواهید وضعیت برنامه والدین و مادربزرگ و مادربزرگ و مادربزرگ خود را بررسی کنید ، ابتدا باید دسترسی به اطلاعات آنها را درخواست کنید.

برای افرادی که حمایت می شوند
افرادی که از آنها حمایت مالی می کنید می توانند درخواست خود را از دو طریق بررسی کنند. آنها می توانند:

یک حساب آنلاین ایجاد کنید و برنامه کاغذ آنها را به آن پیوند دهید.
آنها می توانند این کار را تنها زمانی انجام دهند که ما درخواست آنها را پردازش کنیم و شماره درخواست آنها را برای آنها ارسال کردیم.
از ابزار آنلاین استفاده کنید ، که هر روز به روز می شود.
اگر زمان پردازش شما گذشته است

اگر زمان پردازش عادی برنامه شما گذشته است ، می توانید با استفاده از فرم وب ما با ما تماس بگیرید.

اطلاعات خود را به روز نگه دارید
برای جلوگیری از تأخیر در پردازش ، اطمینان حاصل کنید که اطلاعات تماس و جزئیات برنامه شما به روز شده است.

از فرم وب ما استفاده کنید تا به ما درمورد تغییرات در برنامه خود بگویید ، مانند:

ازدواج یا طلاق
تولد یا فرزندآوری فرزند
مرگ متقاضی یا وابسته
به روز رسانی اطلاعات تماس ، از جمله:
پست الکترونیک
شماره تلفن
آدرس پستی
برای اطلاعات تماس یا برنامه خود از طریق ایمیل برای ما ارسال نکنید. اگر این کار را انجام دهید ، ما درخواست شما را تأیید نمی کنیم و ما درخواست شما را به روز نمی کنیم. این می تواند به تأخیر در پردازش برنامه شما منجر شود.

اگر اطلاعات مخاطب خود را تغییر می دهید ، تا وقتی که برنامه خود را بروز کنیم ، اطلاعات تماس قدیمی خود را بررسی کنید.

یک نماینده اضافه یا تغییر دهید یا به اطلاعات اعضای خانواده خود دسترسی پیدا کنید
حتی به عنوان حامی ، شما به طور خودکار به اطلاعات والدین و مادربزرگ و مادر خود دسترسی پیدا نمی کنید. باید درخواستش کنید

اگر می خواهید به درخواست والدین و پدربزرگ و مادربزرگ خود برای آنها رسیدگی کنید
اگر بخواهید به عنوان آنچه نماینده می نامیم عمل می کنید:

درخواست والدین و مادربزرگ و مادربزرگ و مادربزرگ خود را برای آنها پر کنید و ارسال کنید
از طرف آنها با ما ارتباط برقرار كنند
برای اینکه نماینده والدین و پدربزرگ و مادربزرگ خود شوید ، فرم را برای تعیین یا تغییر نماینده تکمیل ، امضا و ذخیره کنید. افرادی که از آنها حمایت مالی می کنید باید برای ثبت نام نیز امضا کنند.

آن را با برنامه خود وارد کنید. اگر درخواست خود را قبلاً ارسال کرده اید ، آن را از طریق فرم وب ما برای ما ارسال کنید.

در درخواست خود ، موارد زیر را وارد کنید:

نام و نام خانوادگی
تاریخ تولد
کشور محل تولد
شماره برنامه (اگر شما آن را می دانید)
شماره شناسه مشتری (UCI) (اگر آن را بدانید)
بعد از اتمام تمام زمینه های مورد نیاز ، می توانید فرم را بارگذاری کنید.

اگر می خواهید وضعیت برنامه والدین و پدربزرگ و مادربزرگتان را بررسی کنید
به عنوان حامی ، شما ممکن است بخواهید بدون توجه به مسئولیت درخواست آنها ، به اطلاعات والدین و پدربزرگ و مادربزرگتان دسترسی داشته باشید. به عنوان مثال ، شما ممکن است بخواهید وضعیت درخواست آنها را از طرف آنها بررسی کنید ، اما به عنوان نماینده آنها عمل نکنید.

برای محافظت از حریم خصوصی آنها ، آنها باید قبل از اینکه اطلاعات شخصی خود را با شما به اشتراک بگذاریم یا به هر کسی که به اطلاعات برنامه خود دسترسی پیدا کند ، رضایت کتبی خود را به ما ارائه دهند.

دریابید که چگونه افرادی که از آنها حمایت مالی می کنید به شما امکان دسترسی به اطلاعات آنها را می دهند.

برنامه حمایت مالی خود را پس بگیرید
شما می توانید قبل از اینکه شخصی که در آن حمایت مالی می کنید اقامت دائم کانادا شود ، درخواست حمایت مالی خود را پس بگیرید.

اگر ما پردازش برنامه شما را شروع نکرده ایم ممکن است بازپرداخت دریافت کنید.

برای درخواست انصراف از برنامه حمایت مالی خود از فرم وب استفاده کنید.

در درخواست خود ، موارد زیر را وارد کنید:

نام و نام خانوادگی
تاریخ تولد
کشور محل تولد
شماره برنامه (اگر شما آن را می دانید)
شماره شناسه مشتری (UCI) (اگر آن را بدانید)
حق خود را برای هزینه اقامت دائم ارسال کنید یا درخواست بازپرداخت کنید
حق هزینه اقامت دائم قبل از اینکه افرادی که از آنها حمایت مالی می کنید می توانند ساکن دائم شوند باید پرداخت شود. اگر پرداخت نشده است ، با افرادی که حمایت مالی می کنید با شما تماس خواهیم گرفت تا توضیح دهند که چگونه می توانند حق پرداخت اقامت دائم را بصورت آنلاین پرداخت کنند.

در صورتی که:

شما حمایت مالی خود را پس می گیرید
پدر و مادر یا پدربزرگ و مادربزرگ شما امتناع کردند
ما فقط می توانیم پس از رد درخواست تجدیدنظر خود ، بازپرداخت را صادر کنیم.
برای ارسال اثبات پرداخت یا درخواست بازپرداخت ، از فرم وب ما استفاده کنید. در درخواست شما موارد زیر را درج کنید:

نام و نام خانوادگی
تاریخ تولد
کشور محل تولد
شماره برنامه (اگر شما آن را می دانید)
شماره شناسه مشتری (UCI) (اگر آن را بدانید)
کپی دریافت رسمی
کپی از حق تجدید نظر امضا شده (در صورت داشتن)
بعد از تکمیل تمام زمینه های مورد نیاز ، می توانید رسید رسمی را بارگذاری کنید.

بیش از یک بار همان درخواست را ارسال نکنید. پردازش برنامه شما را به تأخیر می اندازد.

کمک خواستن؟

در صورت نیاز به کمک ، می توانید پاسخ سوالات خود را در مرکز راهنمایی پیدا کنید.

منبع

کانادا

مهدی براتعلی پورمشاهده نوشته ها

وکیل دعاوی حقوقی، کیفری، خانواده و ثبتی؛ موسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *